Kongre Konuları

 • Doğu Akdeniz Bölgesi

 

 • Türk Dış Politikası ile ilgili tüm konular

 

 • Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği

 

 • Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları

 

 • Bölge Çalışmaları

 

 • Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk

 

 • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri

 

 • Kuramsal Çalışmalar

 

 • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği

 

 • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar

 

 • Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler

 

 • Güvenlik Çalışmaları

 

 • İnsani Güvenlik ve Göç

 

 • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik

 

 • Küresel Silahlanma/Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı

 

 • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler

 

 • Radikalizm ve Aşırıcılık

 

 • Siber Güvenlik ve Siber Savaş

 

 • Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık

 

 • Toplumsal Hareketler

 

 • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu

 

 • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar

 

 • Uluslararası İlişkiler ve Medya

 

 • Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji

 

 • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet

 

 • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri

 

 • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları

 

 • Ayrıca Bilim insanları ve araştırmacıların Uluslararası İlişkiler ile ilgili olabilecek tüm disiplinlerarası çalışmaları kongre kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır. 

Eski Site