Kongre Ana Teması

Uluslararası İlişkiler çalışma alanına giren tüm konular kongremizde kabul görecektir. Ancak, kongremizin ana teması "Doğu Akdeniz Bölgesi" olarak belirlenmiştir. Doğu Akdeniz üzerine olan çalışmalar ayrı bir oturumda sunulacak ve çok boyutlu bir şekilde tartışılacaktır. Tarih boyunca, Doğu Akdeniz Bölgesi bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Suveyş Kanalı'nın açılışından(1869) sonra ise bölge Batı-Doğu ekonomik, politik ve sosyo-kültürel etkileşiminin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde bölge, güneyde istikrarsız bir Kuzey Afrika ve doğuda sürekli savaş halinde bir Orta Doğu'ya komşuluk etmektedir. Bunun yanında kuzeyde günden güne artan petrol ve gaz rezervi arama yarışı bölgeyi politik gelişmelere oldukça hassas bir hale getirmiştir.