Kongre Konuları

 • Türk Dış Politikası ile ilgili tüm konular
 • Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği
 • Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları
 • Bölge Çalışmaları
 • Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
 • Kuramsal Çalışmalar
 • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
 • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
 • Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
 • Güvenlik Çalışmaları
 • İnsani Güvenlik ve Göç
 • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
 • Küresel Silahlanma/Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
 • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
 • Radikalizm ve Aşırıcılık
 • Siber Güvenlik ve Siber Savaş
 • Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
 • Toplumsal Hareketler
 • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
 • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
 • Uluslararası İlişkiler ve Medya
 • Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji
 • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
 • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
 • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları

  Ayrıca Bilim insanları ve araştırmacıların Uluslararası İlişkiler ile ilgili olabilecek tüm disiplinlerarası çalışmaları kongre kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.