Kongre Programı

BİRİNCİ GÜN PERŞEMBE / FIRST DAY THURSDAY 15.11.2018

14:00 ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

Açılış

 

14:00 - 15:45 ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

1. Oturum / First Session

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU'nun katılımı ile özel oturum yapılacaktır.

 

15:45 - 16:00

Çay-Kahve Arası / Coffee Break

 

16:00 - 17:15 ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

2. Oturum / Second Session

 

AK Parti Döneminde Dış Politika: Entegrasyon, Hareketsizlik ve Otonomi

Veysel Kurt

Role of Leadership in Turkish Foreign Policy: Recep Tayyip Erdoğan and Global Vision of Turkey

Şuay Nilhan Açıkalın

Amerikan Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye

Gökhan EŞEL

İnsani Yardım Kurumları: Motivasyonlar, Temel Sorunlar ve Türk Dış Politikasına Katkılar

Hakan Mehmetcik

Galip Yüksel

Islam as Turkey's Major Soft Power Element: Myanmar Case

Eren İrfaoğlu

 

16:00 - 17:15 ALKÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

3. Oturum / Third Session

 

The Crimean Tatars Situation After the Russian Seizure and Annexation of the Crimean Peninsula

Sezai Özçelik

 

Türkiye’nin Diaspora Politikaları

Fırat Yaldız

Orta Asya ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıktan Sonrakı Ekonomik İlşkileri ve Entegrasyon Perspektifleri

Ozodbek Karamatov

Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliğinin Rolü (2007-2017)

Azime Telli

Rethinking ‘The 1945 Soviet Demands Crisis’ of Turkey: An Evaluation Within the Framework of Blackmail Strategy in Foreign Policy

Yunus Çolak

 

İKİNCİ GÜN CUMA / SECOND DAY FRIDAY 16.11.2018

09:00 - 10:30ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

4. Oturum / Fourth Session

Dış Politika ve Rasyonellik: Bir Kavramsal Analiz

H. Burç Aka

Constructing Turkish Foreign Policy: Three Representations of the Davutoğlu Era

Umut Yukaruç

 

Arabuluculuktan Müdahaleye Katar Dış Politikası: ‘Akıllı Güç’ Bağlamında Anlamak

Muhammed Ahmet Rüşen

Barışçıl Dış Politikayla Özerk Dış Politikaya Ulaşmak: Katar ve Havar Adaları Meselesi

Onur Balcı

Küresel Güvensizliğin Yeni Cephesi: Siber Uzay

Soner Çelik,

Muharrem Gürkaynak

 

10:30 - 10:45

Çay-Kahve Arası / Coffee Break

10:45 - 12:15ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

5. Oturum / Fifth Session

Avrupa’ya Göç Suriyeli Mülteciler İçin Bir Umut Mu?

Serpil Bardakçı Tosun

Can the european union still be defined as a normative political actor?: a critical literature review

Yavuz Selim Alkan

Siber Saldırılar Çağında Yeni Diplomasi Tartışmaları ve Türkiye

Atakan Yılmaz,

Cem Savaş

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Dış Politika Karar Verme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Kadriye Okudan Dernek

Suriye Özelinde Türkiye`nin Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk Rolü

Murat Köylü

 

12:15 - 14:00

 

Öğle Yemeği / Lunch

14:00 - 15:30 ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

6. Oturum / Sixth Session

 

Rus – Türk İlişkilerinde Yüksek Gelirim: Medya’nın “Uçak Krizi” İmtihanı

Ali Asker,

Ulviya Filiyeva

 

Hukuk, Siyaset ve Kurumsallaşma Ekseninde Rusya’nın “Çok Kutuplu Dünya” Politikası

Ali Asker

Rusya’nın Kırım’ı İlhakı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin Rusya Federasyonuna Uyguladığı İktisadi Müeyyideler, 2014-2018

Ali Başaran

Rusya’nın Yakın Çevresine Yönelik Yumuşak Güç Politikaları

Jale Akhundova

Ukrayna’nın Kimlik-İnşa Sürecinin Yapı Taşları ve Bugünkü Ukrayna Kimliğine Yansımaları

Nergiz Özkuralo Köroğlu,

Sabina Satymova

 

15:30 - 15:45

Çay-Kahve Arası / Coffee Break

15:45 - 17:15ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

7. Oturum / Seventh Session

Spain, Catalonia and the European Union

Ceren Uysal Oğuz

Türk Dış Politikasında Türkiye – Latin Amerika İlişkileri

Canan Kışlalıoğlu

New Geopolitics of China and The “Belt and Road Initiative”

Senem Atvur

Caspian Sea Status Convention and the Prospects for Regional Cooperation

Sanem Özer

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi Stratejisinin Karadeniz Havzasında İşbirliğine Katkıları

Ramazan İzol

 

ÜÇÜNCÜ GÜN CUMARTESİ / THIRD DAY SATURDAY 17.11.2018

09:00 - 10:30

ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

8. Oturum / Eighth Session

Turkey’s Foreign Policy towards the Middle East Before and during the Arab Uprisings: a Quest for Reshaping the Regional Order

Ahmet Üçağaç

Between idealism and realism: the Turkish Foreign Policy after the Arab Spring

Marian Karagyozov

Arap Dünyasında Şiiler

Ziya Abbas

“Duvar”ın Yıkılışından Duvarların İnşasına: İsrail, Türkiye ve ABD’nin İnşa Ettiği Duvarlar Üzerinden Bir Analiz

Hakan Ünay

Kartezyen Güvenlik Politikaları: Irak Örneği

Mehmet Şencan

 

10:30 - 10:45

Çay-Kahve Arası / Coffee Break

10:45 - 12:15ALKÜ İŞLETME FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

 

9. Oturum / Ninth Session

 

Şahsiyetli Dış Politika

Uğur MATİÇ

 

Estetik, Devlet Kimliği ve Türk Dış Politikası

Ali Fuat Birol

Ecevit(ler): 1970’lerden 2000’lere Türk Dış Politikası’nda Devam Eden Denge Arayışı

Ali Emre Eldem,

Duygu Yayla

Türk Dış Politikası Ve Kamu Diplomasisi

Taylan Özgür Kaya

 

Türk Dış Politikasında Üç Tarz-ı Siyaset: Emperyalizm, Enternasyonalizm ve Globalizm

 

Şaban H. Çalış

Turkish Foreign policy and the changing world order

Tarık Oğuzlu

 

10:45 - 12:15ALKÜ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI KONFERANS SALONU

10. Oturum / Tenth Session

Rekabetten İşbirliğine: Türk Dış Politikasında Türkiye-Yunanistan İşbirliği İmkânlarının Aranması

Yusuf Sayın

Turanism, Neo-Turanism and contemporary relations between Hungary and Turkey

Zoltan Egeresi

Turkey's Evolving Development Aid Policy : an Element of Values-Driven Turkish Foreign Policy?

Aslıgül Sarıkamış Kaya

Serbest ticaret antlaşmaları ile ekonomik işbirliklerinin türk dış ticaretine etkileri: Çekim modeli çerçevesinde bir değerlendirme

Büşra Dönmez Erkahraman, Deniz Şükrüoğlu

Türkiye’nin Terörle Mücadelesi Politikasının Türk –Amerikan İlişkilerine Etkisi

Aşkın İnci Sökmen Alaca

The Turkish-Greek "Enduring Rivalry": Somewhere between rapprochement and conflict?

Cem Savaş